Giới thiệu chung
C/O (viết tắt của Certificate of Origin) là giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa do cơ quan có thẩm quyền hay đại diện có thẩm quyền tại nước xuất khẩu cấp để chứng nhận xuất xứ của sản phẩm nước đó theo các quy tắc xuất xứ.
Chi tiết
 
Giao lưu trực tuyến
Những vấn đề tập trung trả lời: - Những quy định có liên quan đến Hệ thống C/O, VNACCS/VCIS và quy trình nghiệp vụ
Chi tiết
Pháp luật về xuất xứ
Giới thiệu khái quát về GSP, những ưu đãi chung, ưu đãi phát triển và khuyến khích đặc biệt, tài liệu còn nêu danh sách các nước đang phát triển được hưởng GSP
Chi tiết
 
Tin tức
Cập nhật những thông tin mới nhất của Chính sách, Thị trường, Đối tác khi Doanh nghiệp yêu cầu
Chi tiết
 
Tin tức & Sự kiện
Hướng dẫn Doanh nghiệp giải trình sản phẩm lần đầu xin C/O đáp ứng tiêu chuẩn xuất xứ
Quy định số 1063/2010 ngày 18/11/2010 về tiêu chuẩn xuất xứ hưởng GSP EU
Danh sách các doanh nghiệp được giảm chứng từ Đợt 6
Đại sứ quan Hà Lan thông báo sự thay đổi liên quan đến các chứng từ xuất khẩu
Hướng dẫn khắc phục vấn đề in form C/O từ kê khai trực tuyến